Thí sinh chưa có tài khoản? Tạo tài khoản

Thí sinh quên mật khẩu? Khôi phục mật khẩu

Hướng dẫn đăng ký thi ngoại ngữ
  • Bước 1: Tạo tài khoản
  • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản
  • Bước 3: Đăng ký mua gói lần thi
  • Bước 4: Chuyển tiền qua tài khoản hoặc đến Văn phòng Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ để đóng tiền.
  • Bước 5: Sau khi quản trị xác nhận thì bạn có thể bắt đầu thi thử
  • Bước 6: Xem kết quả
 
 
Vui lòng chờ...